Prp

PRP (”Platelet Rich Plasma”) er plasma med et højt indhold af thromocytter (blodplader),
der indeholder adskillige vækstfaktorer (proteiner, der øger celledeling, vævsdannelse og blodforsyning), som frigives ved kontakt med væv. Vækstfaktorerne fungerer ved, at de binder til receptorer på celleoverflader, hvorefter de påvirker cellernes signaler til andre celler.

Ved normal opheling af en seneskade dannes en del arvæv, hvilket ikke er magen til det oprindelige senevæv. Kombineret med den lange opheling mener man, at dette kan være den primære grund til de mange tilbagefald efter en seneskader. Behandling med PRP har i forsøg vist sig at forøge opheling med det oprindelige senevæv, hvorved arvævsdelen reduceres. Dette mener man kan forbedre den langsigtede prognose.

PRP-behandlingen foregår ved, at dyrlægen udtager en mindre mængde blod fra hesten, som behandles gennem diverse filtre, inden det er klar til at blive sprøjtet ind i det skadede led eller den skadede sene.